Có 2 loại từ vựng mà chúng ta được học, bất kể đó là tiếng mẹ đẻ hay là ngoại ngữ của bạn.
Loại đầu tiên đó chính là từ vựng “chủ động”. Đây là những từ mà chúng ta sử dụng được thành thạo khi nói hoặc viết.
 
Một loại khác đó là từ vựng “bị động”, đây là những từ vựng mà chúng ta có thể hiểu khi đọc hoặc nghe chúng.
Hãy để mình nói rõ hơn: những từ vựng bị động này là những từ vựng bạn hoàn toàn có thể hiểu ý nghĩa của nó chứ không chỉ là đoán nghĩa khi bạn đọc hoặc nghe thấy chúng. Tuy nhiên là bạn ko thể dùng những từ vựng này trong giao tiếp được. 
 
Sẽ rất khó để bạn có thể sử dụng những từ vựng bị động khi bạn nói bởi vì việc hiểu từ vựng thôi thì chưa đủ. Bạn sẽ cần phải nghe và đọc những từ vựng này nhiều lần trước khi chúng trở thành một phần trong vốn từ vựng chủ động của bạn.
 
Lúc này, bạn có thể sẽ nghĩ rằng bạn sẽ chỉ gặp khó khăn khi dùng những từ vựng bị động khi nói tiếng Anh thôi, nhưng thật ra, bạn cũng sẽ gặp khó khăn tương tự khi sử dụng tiếng mẹ đẻ nữa. 
Một ví dụ đó là giả sử bạn đang đọc 1 bài báo về tình hình kinh tế của một quốc gia. Bạn có thể hiểu toàn bộ bài viết, nhưng nếu bạn phải nói về chủ đề này, mình tin răng bạn sẽ sử dụng những từ quen thuộc hơn để nói chứ không sử dụng những từ trong bài báo. Nếu bạn phải nói về tình hình kinh tế của 1 quốc gia, bạn sẽ sử dụng từ vựng chủ động thay vì từ vựng bị động.
 
Vậy thì khi nói đến việc nói Tiếng Anh. Bạn chỉ có thể sử dụng khoảng 20% tổng số từ vựng bạn đã học. Vì vậy, nếu bạn biết 1000 từ, có thể bạn sẽ chỉ sử dụng thành thạo 200 từ. 
 
Cách tốt nhất để kích hoạt vốn từ vựng bị động đó chính là bạn cần lặp đi lặp lại chúng. Nếu bạn nghe 1 đoạn audio thật nhiều lần, bạn sẽ có thể chuyển từ vựng bị động thành từ vựng chủ động. Chúng ta có xu hướng sử dụng những từ mà chúng ta nghe nhiều hơn.
 
Ví dụ như những từ như: các động từ to be, to go hoặc các đồ vật như xe hơi, giấy,.. Những từ này phổ biến đến mức chúng đã trở thành 1 phần của vốn từ vựng chủ động của bạn ngay từ ban đầu. Quá trình học Tiếng Anh 1 cách tự nhiên đó là kích hoạt các từ dần dần, và đồng thời bạn cũng mở rộng thêm vốn từ vựng thụ động của mình.
 
Vì vậy, sẽ luôn có những từ bạn hiểu, nhưng bạn sẽ không sử dụng chúng khi nói. Đó là điều tự nhiên, đừng quá lo lắng về nó. Do đó, bạn cần phải kiên nhẫn. Việc hiểu được nghĩa các từ luôn là bước đầu tiên. Bước thứ 2 là lặp lại những từ này trong nhiều trường hợp khác nhau cho đến khi bạn có thể sử dụng chúng trong một cuộc trò chuyện.
Một gợi ý cho bạn đó là: Hãy tận hưởng quá trình học tiếng Anh. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu sử dụng vốn từ vựng nâng cao hơn.

Leave a Comment