TỪ VỰNG ACTIVE – PASSIVE

Có 2 loại từ vựng mà chúng ta được học, bất kể đó là tiếng mẹ đẻ hay là ngoại ngữ của bạn.Loại đầu tiên đó chính là từ vựng “chủ động”. Đây là những từ mà chúng ta sử dụng được thành thạo khi […]