Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC

Level

Tên khoá học

Giờ học

Ngày khai giảng

Đăng ký học

01

Train Your Voice 357

19h40 - 21h10 T357

17/03/2020

01

Train Your Voice cuối tuần

15h00 - 17h00 T7 & CN

21/03/2020

01

Train Your Voice 246

18h10 - 19h40 T246

23/03/2020

01

Train Your Voice Online 3

20h00 - 21h00 T246

20/04/2020

01

Train Your Voice Online 4

20h00 - 21h00 T357

26/05/2020