Train Your Voice 25

Start time 2018-07-17 19:30
Finished Time 2018-07-17 21:00
Address 974a Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
Content

Học phí: 3.000.000

Thời lượng: 24 buổi/3 buổi/tuần