TIẾNG ANH ĐỜI SỐNG

Thêm Heading của bạn tại đây

KẾT QUẢ HỌC VIÊN SAU KHOÁ HỌC

Ngày khai giảng
14/09/2021

Thời lượng
1 giờ/buổi, 36 buổi/khoá

Giờ học
20h00 – 21h00 Thứ 3, 5, 7

Người hướng dẫn
Trương Thảo Nguyên

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC BSTO8