TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ HỌC

Listening through dictationLuyện nghe – chép chính tả và shadowing với Listening Practice Through Dictation. Listening Practice through Dictation là bộ giáo trình luyện nghe tiếng Anh gồm 4 cấp độ. Các bài nghe cơ bản được thiết kế cho những người học tiếng Anh […]